Tančím, maluji, píšu a probouzím tak Vědomí v sobě i druhých

✨💗✨

Vytvářím láskyplný prostor, ve kterém se mohou druzí svobodně projevit. Jsem mostem mezi Nebem a Zemí, skrze který proudí nekonečná Láska a zdrojové informace 💗

 

Pomocí zdrojových obrazů přináším vzory Nové Země a kódy rozpomenutí, díky kterým mohou duše uzřít svou vnitřní pravdu a stát se opět samy sebou.

 

Skrze slova sdílím moudrost svého vyššího vědomí jako podporu pro všechny, kteří jsou na cestě ke své prapůvodní, zdrojové podstatě.

 

Na tanečně-pohybových setkáních pomáhám spočinout v léčivé přítomnosti a uvolnit se do bytí a plynutí, kdy hlava jen pozoruje a srdce a tělo v souzvuku konají.

 

Cesta k mé vnitřní pintegritě a čistotě nebyla jednoduchá a prošla jsem si na ní mnoha temnými uličkami a hraničními prožitky.

 

Stále se učím a vyvíjím, avšak nyní už mohu říci, že tu nejhlubší transformaci mám za sebou, a tak mohu při přechodu ze starého do nového pomáhat i dalším duším 😊