Tančím, maluji, píšu a probouzím tak Vědomí v sobě i druhých

✨💗✨

Vytvářím láskyplný prostor, ve kterém se mohou druzí svobodně projevit. Jsem mostem mezi Nebem a Zemí, skrze který proudí nekonečná Láska a zdrojové informace 💗

 

Na tanečně-pohybových setkáních pomáhám spočinout v léčivé přítomnosti a uvolnit se do bytí a plynutí, kdy hlava jen pozoruje a srdce a tělo v souzvuku konají.

 

Pomocí zdrojových obrazů přináším vzory Nové Země a kódy rozpomenutí, díky kterým mohou duše uzřít svou vnitřní pravdu a stát se opět samy sebou.

 

Skrze slova sdílím moudrost svého vyššího vědomí jako podporu pro všechny, kteří jsou na cestě ke své prapůvodní, zdrojové podstatě.